?
?

MERVE SARA?

Uzmanlar?m?z

1982 y?l?nda Orta Do?u Teknik üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?i b?lümünden mezun oldu.

Ko?-Burroughs firmas?nda, Sistem Destek Uzman? olarak 1982 y?l?nda, ba?lad??? meslek ya?am?n?, ayn? firmada;

1986-1990 Sistem Destek Grup Müdür Yard?mc?s?,

1990-1993 Profesyonel Hizmetler Grup Müdürü (Ko?-Unisys A.?.),

1993-2000 Yaz?l?m Geli?tirme Grup Müdürü (Ko?-Unisys A.?.),

2000-2002 Finans Sekt?rü Sat?? Genel Müdür Yard?mc?s? (Ko?Sistem A.?.),

2002-2005 Hizmetler Genel Müdür Yard?mc?s? (Ko?Sistem A.?.),?

g?revlerini üstlenerek sürdürdü.?

2007 y?l?nda, ISACA CISA (Certified Information Systems Auditor) sertifikas? ald?.

2005 y?l?ndan itibaren, Mersis bünyesinde, bilgi teknolojileri y?netimi dan??manl?k ve denetim hizmetleri sunmaktad?r.

1972 y?l? Galatasaray Lisesi?

1977 y?l?nda Ecoles des Hautes Etudes Internationales - Uluslararas? ?li?kiler (Paris) b?lümünden mezun oldu.?

Ko?-Burroughs firmas?nda, Yaz?l?m Geli?tirme Uzman? olarak 1978 y?l?nda, ba?lad??? meslek ya?am?n?, ayn? firmada;

1986-1993 Yaz?l?m Geli?tirme Müdürü,

1993-1996 Y?netim Bili?im Sistemleri Proje Y?neticisi (Ko? Holding/Ko?-Unisys A.?.),1996-2003 Yaz?l?m ve Uygulama Geli?tirme Grup Müdürü (Ko?Sistem A.?.),

2003-2005 Bilgi Sistemleri Grup Müdürü (Ko?Sistem A.?.),?

g?revlerini üstlenerek sürdürdü.?

2006 y?l?ndan itibaren, Mersis bünyesinde, bilgi teknolojileri y?netimi dan??manl?k ve denetim hizmetleri sunmaktad?r.?

Haluk ?ndo?an

Meri? Aykol

?stanbul Teknik üniversitesi, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli?i b?lümünden mezun oldu. Doktora e?itimini ?stanbul üniversitesi Enformatik B?lümünde tamamlad?.

?

1988 y?l?nda T. Emlak Bankas?nda, Programc? olarak ba?lad??? meslek ya?am?n?;

?

1990-1996 Proje Lideri (YKB - Bilpa A.?.),

1996-1999 Proje Y?neticisi (Ko?Sistem),

1999-2005 Kalite Y?neticisi (Ko?Sistem),

2005-2008 Kalite ve Bilgi Sistemleri Grup Y?neticisi (Ko?Sistem)

2008-2009 Dan??man ve Denet?i (Mersis)

2009-2012 Kalite, Test ve S?zle?me Y?netimi Direkt?rü (SoftTech)

?

g?revlerini üstlenerek sürdürdü.

?

2008 y?l?ndan itibaren, Mersis bünyesinde, bilgi teknolojileri y?netimi dan??manl?k ve denetim hizmetleri sunmaktad?r.

CISA, SPICE Assessment, Alt? Sigma Ye?il Ku?ak ve ITIL Foundation sertifikalar?na sahiptir www.breitlingshop.co .

BT Y?netimi    Ba??ms?z Denetim    Bilgi Güvenli?i    ?? Süreklili?i    KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
?