İş Sürekliliği

Danışmanlık Hizmetleri Metodolojisi

 1. BulletAnaliz Aşaması
  Başarılı bir İş Sürekliliği programı geliştirebilmek için, öncelikle kuruluşunuz ve organizasyonunuz incelenmesi, bir kesinti durumunda, hangi faaliyet ve süreçlerinizin öncelikle  devamının sağlanması gerektiği anlaşılmalıdır.  Bu aşamada, kuruluşunuzun hedefleri, hedeflerinize ulaşmak üzere geliştirdiğiniz planlar, ürün ve hizmetleriniz, organizasyonunuz, ürün ve hizmetler üzerindeki zaman kısıtları analiz edilmektedir.

 2. Bulletİş Etki Analizi
  İş etki analizi, iş süreçlerinizdeki kesintilerin etkilerini belirleyerek, ne kadar süre ile bu kesintilerin tolere edilebileceğini belirlemeye çalışmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, İş Sürekliliği stratejilerinin tespit edilmesi için gerekli girdileri sağlamaktadır.

 3. BulletRisk Değerlendirmesi
  İş Sürekliliği kapsamında, risk değerlendirmesi, iş kesintilerine neden olabilecek tehditlerin olasılık ve etkilerini belirlemeyi hedeflemektedir. Doğal olarak, risk değerlendirmesi, iş etki analizi sonucunda belirlenen, etkisi en yüksek iş süreçleri üzerinde odaklanmaktadır.

 4. Bulletİş Sürekliliği Stratejilerinin Belirlenmesi
  İş sürekliliği stratejileri, kesinti durumunda kullanılabilecek alternatif çalışma yöntemleri, öncelikler, iş etki analizi kapsamında belirlenen tolere edilebilir süreler, risk analizi kapsamında belirlenen zayıf noktalar göz önünde bulundurularak belirlenir.

 5. BulletKuruluş Stratejileri
  Her faaliyet bazında geri kazanım süreleri, yedek tesislerin ve bilgi işlem merkezlerinin mesafeleri gibi kararlar bu düzeyde belirlenir.

 6. BulletFaaliyet Düzeyindeki Stratejiler
  İş süreçlerinin devamlılığını sağlamak üzere, iş gücü, yetkinlik, bilgi birikimi, tesis, teknoloji, veri, sarf malzemesi, sözleşmeli iş ortakları gibi ihtiyaçlar belirlenir.

 7. BulletKaynak İhtiyaçlarının Konsolidasyonu
  Bu adımda tüm iş süreçlerinin devamlılığının sağlamak üzere gerekli kaynaklar konsolide edilerek, gerekli miktarda ve zaman içinde sağlanabilecekleri güvence altına alınır.


 1. Bulletİş Sürekliliği Planlarının Geliştirilmesi
  Bu aşamada, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir kesinti durumunda izlenecek yöntemlerin ve gerekli kaynakların olabildiğince detaylı planlaması gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Olay Yönetimi, İş Sürekliliği ve İş Birimi Planları geliştirilir.

 2. BulletTest, Güncelleme ve Gözden Geçirme
  Geliştirilen iş sürekliliği planlarının etkinliğini güvence altına almak üzere mutlaka test edilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, kriz zamanlarında etkin şekilde uygulanmaları mümkün değildir. Kuruluşunuz çalışma ortamındaki değişikliklerin, iş sürekliliği planlarına etkileri sürekli izlenmeli, gerekli durumlarda planlar güncellenmelidir. İş Sürekliliği planları düzenli olarak gözden geçirilmeli, iyileştirme önerileri değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

 3. Bulletİş Sürekliliği Kültürünün Geliştirilmesi
  Kuruluşunuz bünyesinde İş Sürekliliği kültürünün geliştirilmesi, alınan önlemlerin etkinliğinin sürdürülmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu kapsamda, organizasyon içinde iş sürekliliği bilinç düzeyi değerlendirilmekte ve gerekli eğitimler sağlanmaktadır.

BS 25999 standardını esas alarak, The Business Continuity Institute (BCI) tarafından geliştirilmiş modeli uygulayan İş Sürekliliği danışmanlık hizmetlerimiz,  İş Sürekliliği Programlarını 5 aşamada yaşama geçirmeyi öngörmektedir.

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4