İş Sürekliliği Danışmanlık Hizmetleri

"Bizim başımıza gelmez", "Bir şekilde hallederiz", "Olduğunda düşünürüz", "Batmayacak kadar büyüğüz", "Teröristlerin hedefi değiliz ki!". Bunlar, kuruluşların felaketlere karşı hazırlıkları sorgulandığında verdikleri cevapların bir kısmı. Bazı kuruluşlar, sigortalarının tüm zararlarını karşılayacağını düşünüyorlar. Diğer bir kısmı ise, başlarına hiç gelmeyecek bir felakete karşı hazırlık yapacak vakit ve kaynakları olmadığını belirtiyor. Ancak, bir felaket sonrası kapanmak zorunda kalan kuruluş istatistikleri, bu varsayımların doğru olmadığını göstermekte.


Bombalama olayları, yangınlar, su baskınları gibi kuruluşları tehdit eden felaketlerin, basında çok sık rastlanmasa da, yıkıcı etkisi olabilmektedir. Bu tür felaketler kuruluşların kontrolu dışında gerçekleşmekte ve etkilerinin boyutu acil müdahale ekiplerinin veya altyapı hizmeti sağlayan  kurumların becerilerine kalmaktadır.


Kuruluşların krizleri yönetim becerileri, teknik sorunları çözümleme ve yönetimin algılanan uzmanlığı ile ölçümlenmektedir. Felaketlerden etkilenen kuruluşlar iki grupta kategorize edilmektedir; Krizleri yönetebilenler ve yönetemeyenler.


Krizleri yönetmeyi becerebilen kuruluşların değerleri uzun vadede yükselirken, aynı beceriyi gösteremeyenlerin değer kaybettikleri ve toparlanmalarının uzun süre aldığı gözlenmektedir. Araştırmalar, risk ve iş sürekliliği yönetimi konularına ayrılan bütçeyi masraftan çok yatırım olarak nitelendiren kuruluşların, sektörlerinin en karlı olanları arasında yer aldıklarını göstermektedir.


İş Sürekliliği programlarının kritik başarı ölçütlerinden biri, organizasyon içinde ilgili tüm yönetim kademeleri tarafından sahiplenilmesidir. İş sürekliliği önlemlerinin organizasyon üzerindeki etkileri, ilgili projelerin tüm geliştirme süreci boyunca değerlendirilmeli,   ve değişiklik yönetimi süreci kontrolu altına alınmalıdır.


İş Sürekliliği danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirlemek, felaketlere karşı direnç sağlayarak ortaklarınızı, itibarınızı, markanızı ve faaliyetlerinizin sürekliliğini güvence altına alacak yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla sunulmaktadır.

İş Sürekliliği Danışmanlık Hizmetlerimiz, Kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirlemek, felaketlere karşı direnç sağlayarak ortaklarınızı, itibarınızı, markanızı ve faaliyetlerinizin sürekliliğini güvence altına alacak yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla sunulmaktadır.

BT Yönetimi    Bağımsız Denetim    Bilgi Güvenliği    İş Sürekliliği    KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4