Amacımız, müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri (BT) risklerini yönetmek üzere ihtiyaç duydukları her alanda katma değer yaratabilmektir.


Bu nedenle, “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” kapsamında, hizmetlerimizi dört ana başlık altında sunmaktayız.


 1. BulletBT Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

 2. BulletBT Yönetimi Bağımsız Denetim Hizmetleri

 3. BulletBilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

 4. Bulletİş Sürekliliği Danışmanlık Hizmetleri


Bilgi Teknolojileri risklerini kontrol altına alabilmenin ön koşulu, BT süreçlerini kurumsal, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilebilen olgunluk düzeylerine yükseltebilmektir. Bu amaçla, BT süreçlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve iyileştirilmesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmetler, BT Yönetimi Danışmanlığı kapsamında sunulmaktadır.


Üst düzey yöneticilerin Bilgi Teknolojileri mevcut durumunu ve risklerini izleyebilmeleri için, bağımsız kaynaklar tarafından düzenli olarak sunulan değerlendirme raporlarına ihtiyaç  duyulmaktadır. Bu çerçevede sunulan BT Yönetimi Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz, sertifikalı denetçilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.


Kuruluşların en önemli varlıkları arasında yer alan bilginin gizliği, doğruluğu ve erişilebilirliğinin güvence altına alınması gerekmektedir. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetlerimiz  bu amaca yönelik organizasyon ve altyapıların kurulmasına yardımcı olmaktadır.


İş Sürekliliği Danışmanlık Hizmetlerimiz, Kuruluşunuzu tehdit eden potansiyel olayları ve etkilerini belirlemek, felaketlere karşı direnç sağlayarak ortaklarınızı, itibarınızı, markanızı ve faaliyetlerinizin sürekliliğini güvence altına alacak yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla sunulmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4

Birçok organizasyon, teknolojinin sağlayabileceği potansiyel faydaların farkındadır. Ancak, yalnız yeni teknolojilerin yaratabileceği potansiyel risklerin farkında olup, bunları yönetenler başarılı olabilirler.