Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde, bilgi ve destekleyen teknolojiler, kuruluşların en önemli varlıkları arasında kabul edilmektedir. Kritik iş süreçlerinin bilgi ile desteklenmediği sürece verimli çalışmaları mümkün değildir. Üst yönetimlerin hedeflerine ulaşabilmeleri için zamanında ve doğru bilgiye ihtiyaçları vardır. Hassas ve gizli bilgilerin rakiplerin eline geçmesinin doğuracağı sonuçları tahmin etmek bile mümkün değildir.

 

Başarının ön koşullarından biri olan bilgi, çok çeşitli riskler ile karşı karşıya olmasına rağmen, güvenlik dendiğinde sadece gizlilik ile ilgili riskler çağrışım yapmaktadır. Oysa, yukarıda anımsatıldığı gibi, Bilgi Teknolojileri kesintileri üretim veya hizmet süreçlerinizin tamamen durmasına neden olabilir. Finansal veya operasyonel raporlarınızın yanlış ve/veya tutarsız bilgiler içermesi durumunda, hedeflerinizi doğru belirlemeniz veya isabetli kararlar almanız mümkün olmayacaktır. Yasal düzenlemeler gereği sunmanız gereken raporların zamanında üretilememesi veya yanlış üretilmesi sonucunda sorumlu tutulabilirsiniz. Benzeri nedenlerle müşteri veya iş ortaklarınız ile ilişkilerinizin bozulması söz konusu olabilir. Yaşanabilecek bu tür olumsuzluklar nedeniyle, iş çevrelerinde isminizin kötü anılmaya başlaması ise, belki de geri kazanımı en zor kayıplarınızdan biri olacaktır.


Bilginin iş süreçleri ile olan ilişkisi o denli karmaşık duruma gelmiştir ki, güvenlik ile ilgili riskleri ancak sistematik bir yaklaşım ile yönetebilmek mümkündür. Bilgi güvenliğinin sağlanmasının bilgi sistemleri çalışanlarının sorumluluğu olarak kabul edilmesi, yapılan yaygın hatalardan biridir. Üst yönetimin sorumluluğunda, güvenlik bilincinin tüm kuruluşta yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sadece teknoloji platformları üzerinde alınan önlemlerin yeterli olmadığı bilinmektedir. Geliştirilecek güvenlik önlemlerinin, Kuruluşunuzun kendine özel risklerinin değerlendirildiği bir çalışmanın sonuçlarına  göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi Güvenliği danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuz bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere, risklerinizin belirlenmesi, güvenlik organizasyonu  ve sisteminizin kurulması, güvenlik bilincinin yükseltilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini, doğruluğunu ve erişilebilirliğini güvence altına almak amacıyla geliştirilmiştir.

BT Yönetimi    Bağımsız Denetim    Bilgi Güvenliği    İş Sürekliliği    KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4