Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Danışmanlık Hizmetleri

Bilginin zaman, mesafe ve hız kısıtlarından bağımsız hareket ettiği günümüz global bilgi toplumunda,

 

 1. BulletBilgiye ve Bilgi Teknolojilerine karşı artan bağımlılık,

 2. BulletBilgiye dayalı rekabetin yarattığı tehditler,

 3. BulletBilgi ve Bilgi Teknolojilerine yapılan yatırımların boyutları,

 4. BulletYeni iş fırsatları yaratma, maliyetlerin düşürülmesi vb. alanlarda teknolojinin sunduğu potansiyel ve dramatik değişiklikler nedeniyle,

 

bilgi ve Bilgi Teknolojilerinin (BT) etkin yönetimi, kuruluşların yaşaması ve başarısı için kritik önem arz etmektedir.

 

Bilgi ve destekleyen teknolojiler, birçok organizasyonun en önemli varlıkları konumuna gelmiştir. Zorlu rekabet koşulları ve süratle değişen pazar koşulları nedeniyle, yönetimler BT  beklentilerini sürekli yükseltmektedir. Yüksek kalite, işlevsellik, kolay kullanım, zamanında ve süratli teslimat, sürekli gelişen hizmet seviyeleri, her zaman daha düşük maliyet ile beklenmektedir.

 

Birçok organizasyon, teknolojinin sağlayabileceği potansiyel faydaların farkındadır. Ancak, yalnız yeni teknolojilerin yaratabileceği potansiyel risklerin farkında olup, bunları yönetenler başarılı olabilirler.


BT ve ilişkili risklerin yönetimi, kurumsal yönetimin ağırlıklı konularından biri konumuna gelmiştir.

 

BT Yönetimi, kurumsal hedeflere erişmek üzere teknolojinin yarattığı katma değerden faydalanırken, getirdiği riskleri dengelemek üzere ilgili süreçlerin yönetim ve kontrolü olarak tanımlanmaktadır.

 

BT ilişkili süreçleri, ölçülebilir iyileştirmeler ile verimli ve etkin konuma getirmek amacıyla yürütülen BT Yönetimi, kurumsal yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. BT Yönetimi, BT süreç ve kaynakları ile bilginin, kurum hedef ve stratejileri ile uyumunu gözeten yapısal ilişkileri sağlamaktadır. Ayrıca, kurumsal bilgi ve ilgili teknolojilerin iş hedeflerini desteklemesini sağlamak amacıyla, BT Yönetimi Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, Hizmet Sunumu ve Destek, İzleme ve Değerlendirme alanlarında en uygun yöntemlerin kurumsallaşması için çalışır.

 

Organizasyonlar, diğer tüm varlıkları için geçerli olan, kalite, güvenilirlik ve yönetmelikler ile uyum, güvenlik gibi özellikleri kurumsal bilgileri için de sağlamak zorundadırlar. Aynı zamanda eldeki kaynaklar (Veri, Uygulama Sistemleri, Teknoloji, Altyapı ve İnsan) en verimli şekilde kullanılmalıdır.

 

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz,  Kuruluşunuzun BT süreçlerini geliştirilmek ve/veya iyileştirilmek üzere tasarlanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi Teknolojileri süreçlerini geliştirmek ve/veya iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4