Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Bağımsız Denetim Hizmetleri Kapsamı

 1. BulletUygulama Kontrolları Denetimi


Uygulama kontrolları denetimi, iş süreçlerinizi yürütmek veya desteklemek için kullanılan  verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi iç kontrolların etkinliğinin ve yeterliliğinin denetlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.


 1. BulletVeri hazırlama prosedürleri

 2. BulletBelge onay prosedürleri

 3. BulletBelge toplama prosedürleri

 4. BulletHatalı belge düzeltme prosedürleri

 5. BulletBelge saklama kontrolları

 6. BulletVeri giriş onay prosedürleri

 7. BulletDoğruluk ve bütünlük kontrolları

 8. BulletHatalı veri girişi düzeltme prosedürleri

 9. BulletVeri işleme tutarlılık kontrolları

 10. BulletVeri işleme doğrulama ve onaylama kontrolları

 11. BulletVeri işleme hataları düzeltme prosedürleri

 12. BulletRapor üretimi ve saklama kontrolları

 13. BulletRapor dağıtım prosedürleri

 14. BulletRapor mutabakatları

 15. BulletRapor doğrulama ve hata düzeltme prosedürleri

 16. BulletHassas bilgi içeren raporların güvenliği

 17. BulletGenel Kontrol Alanları Denetimi


Genel kontrol alanları denetimi, COBIT Bilgi Teknolojileri Yönetim Modeli çerçevesinde, aşağıdaki süreç alanları kapsamında gerçekleştirilmektedir.


 1. Bullet Planlama ve Organizasyon

 2. BulletStratejik Bilgi Teknolojileri planının tanımlanması

 3. BulletBilgi mimarisinin tanımlanması

 4. BulletTeknolojik yönün belirlenmesi

 5. BulletBilgi Teknolojisi süreçlerinin, organizasyonunun ve ilişkilerinin tanımlanması

 6. BulletBilgi Teknolojisi yatırımlarının yönetimi

 7. BulletYönetimin amaçlarının ve talimatlarının iletilmesi

 8. Bulletİnsan kaynakları yönetimi

 9. BulletKalite yönetimi

 10. BulletBilgi Teknolojileri risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi

 11. BulletProje yönetimi

 12. Bullet Tedarik ve Uygulama

 13. BulletOtomasyon çözümlerinin belirlenmesi

 14. BulletUygulama yazılımının geliştirilmesi ve bakımı

 15. BulletTeknoloji alt yapısının oluşturulması ve bakımı

 16. BulletOperasyon ve kullanımın sağlanması

 17. BulletBilgi Teknolojileri kaynaklarının karşılanması

 18. BulletDeğişiklik yönetimi

 19. BulletSistem çözümlerinin ve değişikliklerin uygulanması ve akredite edilmesi

 20. Bullet Hizmet Sunumu ve Destek

 21. BulletHizmet seviyelerinin tanımlanması ve yönetimi

 22. BulletÜçüncü kişilerden alınan hizmetlerin yönetimi

 23. BulletPerformans ve kapasite yönetimi

 24. BulletHizmet sürekliliğinin sağlanması

 25. BulletSistem güvenliğinin sağlanması

 26. BulletMaliyetlerin belirlenmesi ve dağıtılması

 27. BulletKullanıcıların eğitimi

 28. BulletHizmet sunumu yönetimi ve olay yönetimi

 29. BulletKonfigürasyon yönetimi

 30. BulletProblem yönetimi

 31. BulletVeri yönetimi

 32. BulletFiziksel çevre yönetimi

 33. BulletOperasyon yönetimi

 34. Bullet İzleme ve Değerlendirme

 35. BulletBilgi Teknolojileri performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

 36. Bulletİç kontrolün izlenmesi ve değerlendirilmesi

 37. BulletDenetlenenin iç usul ve esasları dahil ilgili mevzuata uyumun sağlanması

 38. BulletBilgi Teknolojilerine ilişkin kurumsal yönetişimin temini

Information Technologies Governance Institute (ITGI) tarafından geliştirilmiş, Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) Bilgi Teknolojileri Yönetim Modeli esas alınarak tasarlanan Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz kapsamında, Planlama ve Organizasyon, Tedarik ve Uygulama, Hizmet Sunumu ve Destek ile İzleme ve Değerlendirme ana başlıkları altındaki süreçlere ilişkin genel kontrollar ile, uygulama kontrollarınız önemlilik ilkesi çerçevesinde denetlenmekte; bilgi sistemleri yönetim süreçlerinizin olgunluk düzeyleri belirlenerek raporlanmaktadır.

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4