Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bilginin zaman, mesafe ve hız kısıtlarından bağımsız hareket ettiği günümüz global bilgi toplumunda,

 

 1. BulletBilgiye ve Bilgi Teknolojilerine karşı artan bağımlılık,

 2. BulletBilgiye dayalı rekabetin yarattığı tehditler,

 3. BulletBilgi ve Bilgi Teknolojilerine yapılan yatırımların boyutları,

 4. BulletYeni iş fırsatları yaratma, maliyetlerin düşürülmesi vb. alanlarda teknolojinin sunduğu potansiyel ve dramatik değişiklikler nedeniyle,

 

bilgi ve Bilgi Teknolojilerinin (BT) etkin yönetimi, kuruluşların yaşaması ve başarısı için kritik önem arz etmektedir.

 

Birçok kuruluş, teknolojinin sağlıyabileceği potansiyel faydaları farkındadır. Ancak, yalnız yeni teknolojilerin yaratabileceği potansiyel riskleri farkında olup, bunları yönetenler başarılı olabilirler. BT ve ilişkili risklerin yönetimi, kurumsal yönetimin ağırlıklı konuları arasına girmiştir.


Bilgi ve destekleyen teknolojiler, birçok organizasyonun en önemli varlıkları konumuna gelmiştir. Yöneticilerin, doğru karar verebilmeleri için, güncel ve güvenilir bilgiye ihtiyacı vardır. Kritik iş süreçlerinin verimliliği bilgi sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesine bağlıdır.

 

Kuruluş üst düzey yönetimleri, bilgi sistemleri ile ilgili riskleri yönetmek, ilgili hedefleri doğru belirlemek ve yönlendirebilmek amacıyla,  bağımsız uzman görüşe ihtiyaç duymaktadır. Regülasyonlara tabi sektörlerde, bağımsız bilgi sistemleri denetimleri zorunlu tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulları, şeffaflık ve güvenilirliği sağlamak amacıyla, finansal denetim raporları ile birlikte, bilgi sistemleri denetim raporlarının da yayınlanmasını öngörmektedir.

 

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bağımsız Denetim  hizmetlerimiz, yönetimlerin ihtiyaç duyduğu ve/veya yasal düzenlemeler gereği zorunlu tutulan, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4